Prins Petfood: Kunstwerk ter ere van een 55 jarig jubileum

Ter ere van het 55 jarig bestaan van een diervoederbedrijf hebben de Kleiduifjes in samenwerking met 50 medewerkers tijdens een workshop van anderhalf uur. Dit resulteerde tot een uniek en prachtig kado voor de directie.

 

 

Artistieke Analyse: 

Tijdens de workshop hebben we de Animal Test gedaan. Iedere medewerkers heeft vier beeldjes gemaakt. Ieder beeldje was steeds een visueel antwoord op boetseeropdracht.

 

Alle eerste en tweede dieren zijn verwerkt in het middelste deel van het kunstwerk. Van de derde dieren hebben we alleen de kop gemaakt. Al deze koppen zijn verwerkt in het onderste gedeelte van het kunstwerk. Er is ook een vierde beeldje gemaakt. Hiervan was de opdracht om een symbool voor jouw persoonlijke verbinding met Prins Petfoods te kleien. Al deze beeldjes zijn verwerkt in het bovenste deel van het kunstwerk.

 

Van alle losse beeldjes is een groot kunstwerk gemaakt. Er is een mooi beeld ontstaan dat een interessante karakterschets is van Prins Petfoods. En zich laat lezen door goed te kijken naar de symboliek en de beeldtaal.

 

Als eerste valt hierover te zeggen dat de verschillende diersoorten mooi met elkaar in balans zijn. Zowel de land als de water als wel de vliegende dieren zijn redelijk gelijkwaardig gerepresenteerd. Opvallend is het grote aantal schildpadden en slakken die zijn gemaakt.  Dit geeft weer dat de medewerkers zich veilig en thuis voelen in het bedrijf. Ook voelen ze dat ze de tijd kunnen en mogen nemen om hun werkzaamheden goed uit te voeren.  

 

Het grote aantal muizen duidt op een oog voor detail, en dat het werk wordt verricht met grote nauwkeurigheid, ook geeft het een ego-loosheid weer en een groot gevoel voor gemeenschapszin.

Ook de egels zijn goed vertegenwoordigt, wat duidt op een “Down to Earth” attitude, goede weerbaarheid en een groot gevoel voor humor. De slangen staan voor transformatie, telkens in staat zijn om je oude huid af te werpen en verder te groeien.  De dolfijnen vertegenwoordigen de creativiteit en speelsheid binnen het bedrijf.  Opvallend zijn de twee zeepaardjes die staan voor vasthoudendheid en het bereiken van doelen, een symbool voor geluk. 

 

De robuustheid van de dierenkoppen die voor het onderste deel van het kunstwerk zijn gemaakt is opvallend. Stoere en sterke dieren die duiden op een solide fundament van harde werkers. Het grote aantal honden geeft trouw en loyaliteit weer aan het bedrijf.

 

Kijkend naar de symboliek van het bovenste deel van het kunstwerk, dan valt op dat de naam van het bedrijf meerdere keren is verbeeld. Letterlijk in schrift, maar ook als kroontje; het verbeelden van de naam van het bedrijf in het kunstwerk duidt erop dat de maker ervan buitengewoon trotst is om in dit bedrijf te werken. Ook de liefde, persoonlijke noot en aandacht voor detail waarmee elk van de beeldjes uit het bovenste deel zijn gemaakt duiden op een grote verbondenheid en betrokkenheid bij het bedrijf.

 

Alle beeldjes die door de medewerkers zijn gemaakt vormen samen het portret van Prins PetFoods , hun symboliek en beeldtaal schetsen het karakter en vertellen het verhaal van het bedrijf.